Postup při nehodě

Co je třeba vědět

Dle platných zákonů ČR je při hmotné škodě převyšující zřejmě na některém z vozidel vč. přepravovaných věcí částku 100 000 Kč, zranění, usmrcení či škodě třetí osobě potřeba k nehodě přivolat Policii České republiky. To platí také v případě poškození, zničení součásti pozemní komunikace nebo v případě, kdy účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemní komunikaci a nebo nejsou schopni se domluvit na míře zavinění dopravní nehody.

 

Důležitou součástí výbavy vozidla je formulář o dopravní nehodě, tzv. ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ. Pro vás jako účastníka dop. „NEHODY S VOZIDLEM“, je nutné zaznamenat na zmíněný formulář všechny dostupné informace.

vyrobilo AG25, 2012
Nehoda s vozidlem.cz